Obor studia

Studijní obor HUDEBNÍ PRODUKCE

Struktura a náplň studia

Hudební produkce je poměrně mladý obor, který se na HAMU etabloval na konci osmdesátých let zásluhou prof. Jaroslava Jiránka, prof. Jana Vičara. Tento interdisciplinární obor /v interferenčním poli umění a obchodu/ zahájil svoji existenci v podmínkách prudce se měnící společnosti a - v závislosti na těchto změnách - rychle se proměňující hudební kultury na počátku devadesátých let dvacátého století.

I v předchozích letech /a dokonce i v předchozích stoletích/ existovali vynikající organizátoři – většinou odchovanci muzikologie nebo i dalších disciplín, často odborníci nebo i laici z jiných oborů se silným vztahem k hudbě. Ale až tržní prostředí devadesátých let a nutnost přizpůsobit se novým „pravidlům hry“ při zachování jistých zásad etiky a duchovnosti vytvářejí z tohoto oboru jeden ze sebezáchovných mechanismů celé hudební kultury a zejména jejího cenného konstitutivního jádra - tzv. klasické hudby.

Moderní hudební kultura a život jsou složitým organismem, v němž vedle tvůrců, interpretů a dalších zástupců kreativních osobností hraje stále důležitější roli vrstva zprostředkovatelů - organizátorů, manažerů, impresáriů, intendantů atd.

V jednom ze svých rozhovorů prohlásil dirigent Libor Pešek, že za své velké úspěchy doma i ve světě vděčí anglická hudba nejen svým umělcům, ale hlavně kvalitním a dynamickým manažerům, kteří dovedou obhajovat a účinně prosazovat v současném postmoderním světě oblast klasických hodnot a obstojí v konkurenci s dalšími segmenty zábavního průmyslu. Takové manažery chce s perspektivou domácího i celosvětového vývoje pro další desetiletí vychovávat oddělení managamentu na pražské fakultě HAMU.

Cíl studia, profil absolventů:
Absolventi bakalářského a magisterského stupně studia hudebního managementu na pražské HAMU by měli působit zejména jako:

  • moderní producenti /video, audio a kombinované nahrávky, hudební filmy, rozhlasové a televizní pořady, operní, muzikálové a další projekty, hudební    dramaturgové

  • moderní manažeři /zastoupení umělců, agentury a všechny další formy managementu/

  • moderní řídící pracovníci a úředníci – intendanti /divadlo, opera, symfonické orchestry apod.

  • pracovníci pro všechny další instituce v oblasti ROPO a další neziskové organizace a další možné varianty

Studijní plány

Akce dokumentů