Úvodní strana

Katedra zvukové tvorby HAMU zajišťuje výuku:

  • Odborných teoretických a praktických předmětů oborů Zvuková tvorba a Hudební režie na HAMU,
  • Zvukové režie hudební nahrávky, Hudební akustiky a dalších odborných předmětů pro katedru Zvukové tvorby FAMU,
  • Základů akustiky a Základů zvukové techniky pro hudebníky.v rámci celé HAMU,
  • předmětu Lidský hlas v rámci celé HAMU,
  • Tvorby zvukového záznamu a Tvorby zvukově obrazového záznamu pro obor Hudební produkce.

Aktuality

Bakalářské studium oboru Zvuková tvorba

Katedra Zvukové tvorby pořádá den otevřených dveří pro obor Zvuková tvorba v úterý 14.11.2017 v čase 13:00 - 14:00.

Uzávěrka přihlášek je ke dni 30.11.2017.

Termín přijímacích zkoušek je stanoven na den 30.1.2018 (1. kolo) a 31.1.2018 (2. kolo).

Bakalářské studium oboru Hudební režie

Katedra Zvukové tvorby pořádá den otevřených dveří pro obor Hudební režie v úterý 14.11.2017 v čase 14:00 - 15:00.

Uzávěrka přihlášek je ke dni 30.11.2017.

Termín přijímacích zkoušek je stanoven na den 29.1.2018. Čas bude upřesněn.

Magisterský stupeň oboru Zvuková tvorba

Uzávěrka přihlášek je stanovena ke dni 31.3.2018.

Termín přijímacího pohovoru bude stanoven v intervalu 5. - 16.6.2018, konkrétní datum bude upřesněno po uzávěrce přihlášek.

Magisterský stupeň oboru Hudební režie

Uzávěrka přihlášek je stanovena ke dni 31.3.2018.

Termín přijímacího pohovoru bude stanoven v intervalu 5. - 16.6.2018, konkrétní datum bude upřesněno po uzávěrce přihlášek.

Doktorské studium oboru Zvuková tvorba

Oborová rada Zvukové tvorby na HAMU termín přijímacích zkoušek pro akademický rok 2018/2019 nevypisuje.

Akce dokumentů