Úvodní strana

Katedra zvukové tvorby HAMU zajišťuje výuku:

  • Odborných teoretických a praktických předmětů oborů Zvuková tvorba a Hudební režie na HAMU,
  • Zvukové režie hudební nahrávky, Hudební akustiky a dalších odborných předmětů pro katedru Zvukové tvorby FAMU,
  • Základů akustiky a Základů zvukové techniky pro hudebníky.v rámci celé HAMU,
  • předmětu Lidský hlas v rámci celé HAMU,
  • Tvorby zvukového záznamu a Tvorby zvukově obrazového záznamu pro obor Hudební produkce.

Aktuality

Bakalářské studium oboru Zvuková tvorba

Zkušební komise navrhuje kolegiu děkana k přijetí tyto uchazeče:

Krůšek Josef

Vaniš Jan

Předpokladem k přijetí je složení hudebně teoretické zkoušky.

O přijetí či nepřijetí do studia rozhodne kolegium děkana 23.2.2017. Uchazeči budou písemně vyrozuměni do 30 dnů.

Bakalářské studium oboru Hudební režie

Zkušební komise navrhuje k přijetí tyto uchazeče:

Strejc Petr

Předpokladem k přijetí je složení hudebně teoretické zkoušky.

O přijetí či nepřijetí do studia rozhodne kolegium děkana 23.2.2017. Uchazeči budou písemně vyrozuměni do 30 dnů.

Magisterský stupeň oboru Zvuková tvorba

Uzávěrka přihlášek je stanovena ke dni 31.3.2017.

Termín přijímacího pohovoru bude stanoven v intervalu 5. - 16.6.2017, konkrétní datum bude upřesněno začátkem roku 2017.

Magisterský stupeň oboru Hudební režie

Uzávěrka přihlášek je stanovena ke dni 31.3.2017.

Termín přijímacího pohovoru bude stanoven v intervalu 5. - 16.6.2017, konkrétní datum bude upřesněno začátkem roku 2017.

Doktorské studium oboru Zvuková tvorba

Žádné nové zprávy.

Akce dokumentů