Absolutorium oboru Hudební režie

Bakalářský stupeň

Absolvent bakalářského stupně teoreticky i prakticky zvládl proces nahrávání hudebního díla. Jeho hudebně teoretická průprava mu dovoluje hluboké a všestranné porozumění hudební skladbě. Je schopen analyzovat výkony interpretů, srozumitelně je komentovat a srovnávat. Totéž uplatňuje při praktickém nahrávání ve studiu.

Požadavky pro absolutorium:

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu.

Student složí státní závěrečnou zkoušku

Státní bakalářská zkouška má tyto části:

  • předložení tvůrčích projektů studenta (samostatně realizované nahrávky)
  • diplomová písemná práce a její obhajoba
  • ústní zkouška, při níž jsou kladeny otázky týkající se problematiky nahrávání hudebního snímku
  • zkouška z předmětu Dějiny hudby.

Magisterský stupeň

Absolvent bakalářského stupně teoreticky i prakticky zvládl proces nahrávání hudebního díla. Jeho hudebně teoretická průprava mu dovoluje hluboké a všestranné porozumění hudební skladbě. Je schopen analyzovat výkony interpretů, srozumitelně je komentovat a srovnávat. Totéž uplatňuje při praktickém nahrávání ve studiu. Absolvent navazujícího magisterského stupně studia může pokračovat v doktorském studijním programu na HAMU.

Požadavky pro absolutorium:

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu.

Student složí státní závěrečnou zkoušku

Státní magisterská zkouška má tyto části:

  • předložení tvůrčích projektů studenta (samostatně realizované nahrávky)
  • diplomová písemná práce a její obhajoba.
  • ústní zkouška, při níž jsou kladeny otázky týkající se problematiky nahrávání hudebního snímku.
  • zkouška z předmětu Estetika
Akce dokumentů