Kontakty

Sekretariát

Michaela Šlapalová
Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1 - Malá strana
tel.: 234 244 168
e-mail:michaela.slapalova@hamu.cz

Interní pedagogové

Doc. MgA. Martin Pinkas, PhD.
vedoucí Katedry hudebního zvuku
tel.: 234 244 169
e-mail: martin.pinkas@centrum.cz

Doc. MgA. Ing. Ondřej Urban, PhD.
vedoucí oborové rady oboru Zvuková tvorba na HAMU
vedoucí Zvukového studia HAMU
tel.: 234 244 170
e-mail: ondrej.urban@hamu.cz

Doc. Tomáš Zikmund
tel.: 234 244 165
e-mail: tomas.zikmund@hamu.cz

odb.as. PhDr. Aleš Dvořák
tel.: 602 316 329
e-mail: dvorak@galaxia.cz

odb.as. MgA. Sylva Stejskalová
tel.: 603 363 891
e-mail: sylva.stejskalova@hamu.cz

Externí pedagogové:

Mgr. Jiří Gemrot
tel.: 603 820 306
e-mail: jiri.gemrot@seznam.cz

Oldřich Slezák
tel.: 227 059 284
e-mail: o.slezak@cfmail.cz

Václav Roubal
tel.: 603 428 469
e-mail: vaclav.roubal@volny.cz

Ing. Milan Guštar, PhD.
tel.: 603 467 564
e-mail: artech@noise.cz

Ing. Zdeněk Otčenášek, Ph.D.
tel.: 234 244 163
e-mail: zdenek.otcenasek@hamu.cz

RNDr. Marek Frič, Ph.D.
tel.: 234 244 164
e-mail: marek.fric@hamu.cz

Ing. Vladimír Fila
tel.: 608 922 277
e-mail: vladimir.fila@gmail.com

Akce dokumentů