Katedra klávesových nástrojů

Katedra vyučuje tři obory – klavír, varhany a cembalo. Zrod a minulá desetiletí práce katedry jsou spjaty s velkými osobnostmi těchto oborů. Mezi klavíristy to byli profesoři Ilona Štěpánová – Kurzová, František Maxián, Josef Páleníček, František Rauch, Pavel Štěpán, Valentina Kameníková, Zdeněk Jílek, Jan Panenka, Josef Hála a řada dalších; mezi varhaníky především Bedřich Antonín Wiedermann, Jiří Reinberger a Milan Šlechta, v oboru cembala Zuzana Růžičková. Vychovali řadu vynikajících absolventů, kteří se prosadili na našich i zahraničních koncertních pódiích a získali ocenění v mezinárodních soutěžích.

 

Vedoucí katedry:
Prof. František Malý


Tajemník katedry:

MgA. Ivo Kahánek, PhD.

 

Referentka katedry:

Stanislava Adamcová
e-mail: stanislava.adamcova@hamu.cz
tel.: 234 244 143

Akce dokumentů