Pedagogové

Pedagogové Katedry klávesových nástrojů

 

Prof. František MALÝ - vedoucí katedry
Hra na klavír, Komorní hra

 

Odb.as. Kvitoslava BILINSKÁ
Hra na klavír, Komorní hra

Odb.as. Pavel ČERNÝ
Hra na varhany, Improvizace, Organologie

Odb. as. MgA. Ivo KAHÁNEK, Ph.D.
Hra na klavír, Komorní hra

Odb. as. MgA. Martin KASÍK, Ph.D.
Hra na klavír, Komorní hra

Prof. Ivan KLÁNSKÝ
Hra na klavír, Komorní hra

MgA. Monika KNOBLOCHOVÁ, Ph.D.
Hra na cembalo

Pablo KORNFELD
Generálbas, Komorní hra - historicky poučená interpretace

Doc. Boris KRAJNÝ
Hra na klavír, Komorní hra

Prof. Emil LEICHNER
Hra na klavír, Komorní hra

Prof. Giedre LUKŠAITÉ – MRÁZKOVÁ
Hra na cembalo, Didaktika / Vyučovatelská praxe cembala, Seminář cembala

Odb. as. Josef POPELKA
Hra na varhany, Dějiny a literatuta varhan, Didaktika / Vyučovatelská praxe varhan, Improvizace

Mgr. Peter TOPERCZER
Vyučovatelská praxe klavíru

Prof. Jaroslav TŮMA
Hra na varhany, Seminář varhan, Improvizace

Prof. MgA. Alena VLASÁKOVÁ
Didaktika klavírní hry, Vyučovatelská praxe klavíru

MgA. Helena SUCHÁROVÁ-WEISER
Dějiny a literatura klavíru

MgA. Petra ŽĎÁRSKÁ
Hra na cembalo

Akce dokumentů