Studijní obory

Studijní obory Katedry klávesových nástrojů

- obor Klavír
- obor Varhany
- obor Cembalo

 

_________________________________________________________________

 

Obor: Klavír

Předmět hlavního oboru: Hra na klavír

V rámci bakalářského studijního programu se vyučuje po dobu 6 semestrů v rozsahu 2 hodin týdně, tj. celkem 156 hod.

V rámci magisterského studijního programu se vyučuje po dobu 4 semestrů v rozsahu 2 hodin týdně, tj. celkem 104 hod.

Předmět typu: individuální výuka, přednáška a seminář, výuka povinná

Stručná charakteristika a cíl studijního předmětu

- dokonalé zvládnutí hlavního oboru a jeho technické a umělecké problematiky
- bezpečná a hluboká orientace v hudebním odkazu minulosti i v jeho stylových obdobích
- zvládnutí základní pedagogické problematiky
- studium sólového repertoáru i základního repertoáru komorní hudby s klavírem

Rámcová osnova předmětu (minimum)

I. ročník:
- Preludium a fuga z Temperovaného klavíru J.S.Bacha
- klasická sonáta
- dvě Chopinovy etudy
- větší romantická skladba

II.ročník:
- rozsáhlejší dílo J.S.Bacha
- sonáta nebo variační forma vídeňských klasiků
- tři koncertní etudy ( z toho jedna Chopinova )

- volný výběr skladeb z období romantismu a 20. století

III.ročník:
- skladby v rozsahu recitálu se závažnou romantickou skladbou a českou skladbou
- obhajoba absolventského bakalářského koncertu a písemné doplňkové práce

IV.ročník:
- program v rozsahu celovečerního recitálu

V.ročník:
- program pro absolventský koncert, koncert s orchestrem
- obhajoba písemné doplňkové práce a absolventského koncertu
- státní zkouška z předmětu „ Dějiny a literatura klavíru “

Studijní literatura

Základní klavírní literatura baroka, předklasicismu, vídeňského klasicismu, romantismu, impresionismu a stěžejního repertoiru 20. století (Prokofjev, Debussy, Ravel a další). Tato základní litereatura bývá rozšířena o požadovaný repertoir pro různé klavírní soutěže na národní i mezinárodní úrovni.

 

___________________________________________________________________________________________________

 

Obor: Varhany

Předmět hlavního oboru: Hra na varhany

V rámci bakalářského studijního programu se vyučuje po dobu 6 semestrů v rozsahu 2 hodin týdně, tj. celkem 156 hod.

V rámci magisterského studijního programu se vyučuje po dobu 4 semestrů v rozsahu 2 hodin týdně, tj. celkem 104 hod.

Předmět typu: individuální výuka, přednáška, výuka povinná

Stručná charakteristika a cíl studijního předmětu

Stupňování a prohlubování nástrojových dovedností získaných na středním vzdělávacím stupni a jejich prohloubení v rovině stylové a výrazové. Podstatné rozšíření a doplnění repertoáru všech stylových období od doby renesance až ke skladbám soudobých autorů.

Rámcová osnova předmětu

Minimální program I. ročníku:

2 skladby 17.století
2 závažné skladby J.S.Bacha
2 skladby období romantismu
2 skladby 20.století

V dalších ročnících obdobně se stupňovanými požadavky na výrazovou a technickou vyspělost posluchače a s přihlédnutím k jeho individuálním schopnostem.

Studijní literatura

J.P.Sweelinck a severoněmecká škola: N.Bruhns, V.Lübeck, D.Buxtehude, G.Böhm atd.

G.Frescobaldi a jihoněmecká škola: J.J.Froberger, J.K. Kerll, G.Muffat, J.Pachelbel atd.

francouzská barokní hudba - F.Couperin, L.N.Clérambault, N.Grigny atd.

J.S.Bach, F.Mendelssohn-Bartholdy, R.Schumann, J.Brahms, F.Liszt, J.Reubke, M.Reger - P.Hindemith, A.Schönberg

César Franck, C.Saint-Saëns, A.Guilmant, Ch.M.Widor., L.Vierne, M.Dupré, J.Alain, O.Messiaen, M.Duruflé, J.Langlais, G.Litaize - J.Klička, F.Musil, B.A.Wiedermann, L.Janáček, B.Martinů, M.Kabeláč, K.Slavický, M.Sokola, J.Hanuš, P.Eben, Z.Pololáník, M.Kopelent, M.Slavický, J.Teml atd.

koncerty a sólové skladby s orchestrem:

G.F.Händel, F.X.Brixi, J.Stamic, K.B.Kopřiva, J.Ch.Bach, C.P.E.Bach, E.M.Bossi, J.Rheinberger, J.Klička, F.Poulenc, P.Hindemith, M.Dupré, M.Kabeláč, E.Suchoň, J.Reinberger, J.Teml atd.

 

___________________________________________________________________________________________________

 

Obor: Cembalo

Předmět hlavního oboru: Hra na cembalo

V rámci bakalářského studijního programu se vyučuje po dobu 6 semestrů v rozsahu 2 hodin týdně, tj. celkem 156 hod.

V rámci magisterského studijního programu se vyučuje po dobu 4 semestrů v rozsahu 2 hodin týdně, tj. celkem 104 hod.

Předmět typu: individuální výuka, přednáška a seminář, výuka povinná

Stručná charakteristika a cíl studijního předmětu

- dokonalé zvládnutí hlavního oboru a jeho technické a umělecké problematiky
- hluboká orientace v různorodých stylech barokní interpretace
- studium sólového repertoáru a základního rep. komorní hudby s cembalem
- zvládnutí základní pedagogické problematiky

Rámcová osnova předmětu

I. ročník:
- 15 symfonií a Francouzská suita J.S. Bacha
- volná forma italské školy 17. st. (Rossi M., J. Froberger)
- suita z francouzské školy 17. st. ( L. Couperin, J. Frogerger)
- variační forma (virginalisté)
- 4 virtuozní sonáty D. Scarlattiho

- skladba 20.nebo 21.stol.

II. ročník
- Anglická suita a alespoň 2 Preludia a fugy z  „Dobře tem. klavíru“ J. S. Bacha
- francouzská suita u clavecinistů (D’Anglebert, J. Boismartier atd.) 17. a 18. st.
- volná forma italské školy 17. st. (G. Fescobaldi)
- 4 virtuózní sonáty D. Scarlattiho
- skladby ...ginalistů

III. ročník - bakalářské státnice
- velká skladba J. S. Bacha (Toccaty)
- volná nebo variační forma italské školy 17. st. (Frescobaldi atd.)
- suita francouzských clavecinistů
- sonátová forma (C.Ph. E. Bach, J. Benda atd. )
- virtuózní sonáty (A. Soler, D. Scarlatti)
- koncert s orchestrem
- obhajoba písemné doplňkové práce a abs. koncertu

IV. ročník
- program v rozsahu celovečerního recitálu

V. ročník
- program pro absolventský koncert, půlrecitál komorní hudby včetně koncertu s orchestrem
- obhajoba písemné doplňkové práce a abs. koncertu
- státní zkouška

Studijní literatura

Základní cembalová literatura baroka konec 16. st. až 18. st. a cembalová literatura 20. a 21. století. Tato základní literatura bývá rozšířena o požadovaný repertoár pro různé mezinárodní cembalové soutěže.

Akce dokumentů