Katedra tance

www.hamu.cz/katedry/katedra-tance

Co se děje na katedře? Sledujte:

Kontakt

Informace

Studijní a odborné záležitosti (předměty, náplň výuky, rozvrh, přijímačky, zkoušky,...) zodpoví:

Monika ČIŽMÁRIKOVÁ
mail: sekretariat.k107(a)hamu.cz
tel: (+420) 736 709 760

Provozní a administrativní záležitosti (vyřízení žádostí, zprostředkování kontaktů na pedagogy, cesťáky, vyúčtování, rezervace výukových prostor, poruchy a závady, ztráty a nálezy, přihlašování a používání informačního systému, inzerce,...) zodpoví:

Marian SMUTNÝ
mail: sekretariat.k107(a)hamu.cz
tel: (+420) 777 579 141

Vedení katedry

Vedoucí katedry
Doc. Mgr. Václav JANEČEK, Ph.D.

Tajemnice vedoucího katedry:
Mgr. MgA. Lucie HAYASHI, Ph.D.
tel: (+420) 776 597 935

Zástupkyně vedoucího katedry:
MgA. Mgr. Andrea OPAVSKÁ, Ph.D.

Adresa

H0012.pngHAMU K107 (místnost H0012)
Malostranské nám.12
PRAHA 1
118 00

Přítomnost

Kalendář přítomnosti na sekretariátu.

MS= Marian SMUTNÝ - uvedena pouze nepritomnost, jinak pritomen pracovní dny 9:00-17:00
MC=Monika ČIŽMÁRIKOVÁ
MJ= Markéta JANDOVÁ
AO= Andrea OPAVSKÁ
LH= Lucie HAYASHI
VJ= Václav JANEČEK

sekretariat

Curriculum

Studenti katedry tance si mohou vybrat ze třech oborů tanečního umění: Pedagogiky tance, Choreografie a Taneční vědy.

Obor Pedagogika tance se studuje ve třech specializacích: moderní tanec, klasický tanec a lidový tanec. Obor vychovává taneční pedagogy pro všechny stupně tanečního školství, taneční studia a divadelní taneční soubory, případně repetitory divadelních souborů. Obor Choreografie poskytuje vzdělání v oblasti taneční kompozice, zaměřené na tvůrčí činnost i její teoretickou a historickou reflexi. Taneční věda je zaměřena na problematiku historické a systematické taneční vědy a její aplikace v taneční kritice, popularizaci, organizační činnosti apod.

Všechny obory jsou akreditovány v programu bakalářském i navazujícím magisterském, v oborech Choreografie a Taneční věda je možné pokračovat také v doktorandském studiu. Absolvent oborů taneční katedry se může uplatnit jako choreograf, pedagog nebo taneční vědec ve všech oblastech tanečního umění, v divadlech, v baletních a tanečních souborech, ve školství, výzkumných institucích nebo v oblasti publicistiky a managementu.

Historie

Katedra tance vznikla současně se založením Akademie múzických umění 24. října 1945 dekretem prezidenta republiky Edvarda Beneše: 127/1945 Sb., i když statut tato instituce získala až 28. června 1946. Vedle oboru hudebního, dramatického a filmového byl zřízen i obor taneční. První ročník posluchačů katedry tance nastoupil ke studiu v roce 1949. Katedra v té době ještě spadala pod Divadelní fakultu a pod jejími křídly setrvala až do roku 1960, kdy byla převedena na Hudební fakultu. Výuka probíhala v prostorách pražské Kotvy. Zprvu katedra svým frekventantům nabízela studium pedagogiky tance, choreografie a teorie tance v délce čtyř let. Jednalo se tedy o obory, které jsou na katedře vyučovány dodnes, jen jejich názvy doznaly dílčích změn. Zásadní přeměnu zaznamenal především obor teorie tance, který byl s příchodem roku 1993 přejmenován na obor taneční věda, který si uchoval dodnes. Zpočátku byl rovněž vypsán obor sólový tanec v délce dvou let, nicméně existence tohoto interpretačního oboru, který nevedl k akademickému titulu, neměla příliš dlouhého trvání, obor byl velice brzy zrušen a k jeho obnovení již nedošlo. Z významných osobností, které značně přispěli k založení katedry tance nelze opomenout Jana Reimosera, prvního vedoucího katedry, který na tomto postu setrval až do roku 1975, kdy byl vystřídán svojí dřívější žačkou prof. Boženou Brodskou. Po ní katedru vedli doc. Astrid Štúrová, prof. Vladimír Vašut, prof. Ivanka Kubicová a prof. Helena Kazárová, Ph.D. V roce 2012/2013 tuto úlohu převzal doc. Václav Janeček, Ph.D.

Akce dokumentů