Studium

Studijní programy, předměty, přijímačky, státní závěrečné zkoušky (SZZ), odevzdávání vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP), další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Přijímací zkoušky

V akademickém roce 2018/2019 se budou otevírat všechny obory v bakalářském stupni. V magisterském stupni se budou otevírat obory Pedagogika tance a Choreografie. Doktorské studium se v ak. roce 2018/2019 nebude otevírat. Termíny konání přijímacích zkoušek níže:

Více...

Závěrečné zkoušky a práce

Státní závěrečné zkoušky (SZZ) a vysokoškolské kvalifikační práce (VŠKP) - bakalářské, magisterské a disertační práce

Více...

Studijní programy

Vyjmenování programů, rozdělení na specializace, odkazy na studijní plány

Více...

Celoživotní vzdělávání

Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v programu celoživotního vzdělávání akreditovaném MŠMT

Více...

Akce dokumentů