Studium

Studijní programy, předměty, přijímačky, státní závěrečné zkoušky (SZZ), odevzdávání vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP), další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Přijímací zkoušky

V akademickém roce 2017/2018 se budou otevírat všechny obory v bakalářském i magisterském stupni, v doktorském stupni pouze obor Taneční věda. Termíny konání bakalářských, magisterských a doktorských programů níže:

Více...

Závěrečné zkoušky a práce

Státní závěrečné zkoušky (SZZ) a vysokoškolské kvalifikační práce (VŠKP) - bakalářské, magisterské a disertační práce

Více...

Studijní programy

Vyjmenování programů, rozdělení na specializace, odkazy na studijní plány

Více...

Celoživotní vzdělávání

Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v programu celoživotního vzdělávání akreditovaném MŠMT

Více...

Akce dokumentů