Katedra hudební teorie

Vedoucí katedry: Doc. Mgr. MgA. Jiří Bezděk Ph.D.

Kontakt: jiri.bezdek@hamu.cz

Hudební a taneční fakulta AMU
Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1
tel.: 234 244 143

 

referentka:
Stanislava Adamcová
e-mail: stanislava.adamcova@hamu.cz

 

Interní pedagogové KHT:

Doc. Mgr. MgA. Jiří Bezděk Ph.D. - jiri.bezdek@hamu.cz

Prof. Vladimír TICHÝ, CSc. - vladimir.tichy@hamu.cz

MgA. Tomáš KREJČA, Ph.D. - motasek@seznam.cz

Doc. Vlastislav MATOUŠEK, Ph.D. - vlastislav@gmail.com

Odb. as. MgA. Iva OPLIŠTILOVÁ, Ph.D. - iva.oplistilova@hamu.cz

Externí pedagogové KHT:

Ing. BcA. Tomáš REINDL - tomas.reindl@hamu.cz

Akce dokumentů