Katedra zpěvu a operní režie

Co se dá u nás studovat?

Pod vedením zkušených pedagogů nabýt schopnost ovládat svůj hlas v klasickém zpěvu nebo stát se profesionálem v oboru operní režie – jak ovládat komplexní divadelní formu jakou opera je.

Studium

Tříleté – bakalářský stupeň
Dvouleté – magisterský stupeň

Předpoklady

TALENT A VÁŽNÝ ZÁJEM
Talentové zkoušky – vždy první týden února – přihlášky do 30.11. předcházejícího roku.

INFORMACE

Pedagogové – vedoucí katedry – prof. MgA. Ivan Kusnjer

 

Pedagogové
pěvecké odd. prof. J. Jonášová doc. Mgr. Helena Kaupová

doc. L. Márová prof. M.Hajóssyová

MgA. Martin Bárta


Roman Janál

Vladimír Doležal Yveta Škvárová

obor operní režie
odb. as. M. Otava

odb. as. MgA. Tomáš Šimerda

 

 

Forma studia – denní – dálkové cykly se neotevírají

Pěvecké oddělení umožňuje získat jevištní praxi v operním studiu na konkrétních projektech. Zájemci o koncertní literaturu – výuka ve spolupráci se specialisty daného oboru v semestrálních projektech.

Možnost zúčastnit se v rámci programů ERASMUS pobytů na různých uměleckých školách Evropy.

UČTE SE CIZÍ JAZYKY – potřebujete se dorozumět!
Akce dokumentů