Oddělení hudebně-teoretických disciplín

Vedoucí oddělení: Doc. Mgr. Otomar Kvěch

Kontakt: otomar.kvech@hamu.cz

Hudební a taneční fakulta AMU
Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1
tel.: 234 244 143

 

referentka:
Stanislava Adamcová
e-mail: stanislava.adamcova@hamu.cz

 

Pedagogové OHTD:

Doc. Mgr. Otomar KVĚCH - otomar.kvech@hamu.cz


Odb. as. MgA. Ivana BAŽANTOVÁ - ivana.bazantova@hamu.com

MgA. Jiřina DVOŘÁKOVÁ, Ph.D. - jirina.dvorakova@hamu.cz

Prof. PhDr. Jaromír HAVLÍK, CSc. - jaromir.havlik@hamu.cz

Prof. PaedDr. Miloš HONS, Ph.D. - milos.hons@hamu.cz

PhDr. Bojana KLJUNIĆ, Ph.D. - sardina@email.cz

Doc. Lukáš MATOUŠEK - cameralis@volny.cz

Doc. Vlastislav MATOUŠEK, Ph.D. - vlastislav@gmail.com

PhDr. Miroslav PUDLÁK, CSc. - mpudlak@seznam.cz

Prof. PhDr. Jan VIČAR, CSc. - jan.vicar@hamu.cz

Prof. Mgr. Noemi ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ - noemi.zarubova@hamu.cz

MgA. Vít HAVLÍČEK, Ph.D. - vit.havlicek@hamu.cz

Akce dokumentů