Rozvrh hodin

Rozvrh hodin 2017/2018

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

 

Zkratky použité v rozvrhu

Bc – bakalářský stupeň

Doc. – docent/docentka

DS - doktorské studium

HaP - Hartigovský palác

HP - obor hudebníprodukce

HR - obor hudební režie

HT - obor hudební teorie

KP – katedra pantomimy

KT – katedra tance

LS - letní semestr

Mg – magisterský stupeň

o.as. – odborný asistent/odb. asistentka

OR – obor operní režie

PC - počítačové centrum

par. – číslo paralelky v KOSu

Prof. – profesor/ka

r., roč. – ročník

sklad. - skladatelé

uč. – číslo učebny

ZS - zimní semestr

Akce dokumentů