KURZ IMPROVIZACE PRO INSTRUMENTALISTY začíná 9.3., vede doc. MgA. Jaroslav Šťastný, Ph.D. z JAMU

v rámci kreditovaných Specializovaných seminářů Oddělení soudobé hudby

studenti se nepřihlašují přes KOS - kredity jsou uděleny na základě splněných požadavků lektora a podpisu na prezenční listině

 

KURZ IMPROVIZACE PRO INSTRUMENTALISTY

první workshop ve čtvrtek 9.3. 15.30 - 17.45, další podle dohody

učebna 2057

(celkem 10-12 vyuč. hodin, dohodne se na prvním workshopu)

vede doc. MgA. Jaroslav Šťastný, Ph.D. z JAMU

kde vede tento volitelný předmět již deset let

Podmínkou je zanícený zájem o oblast soudobé hudby, samostatné pídění se po informacích a nových zkušenostech. Je vhodné seznámit se předem s tvorbou hlavních osobností současné improvizační scény: např. Ruth Barberán, Burkhard Beins, Angharad Davis, Rhodri Davis, Axel Dörner, Isabelle Duthoit, Kai Fagaschinski, Klaus Filip, Will Guthrie, Franz Hautzinger, Robin Hayward, Annette Krebs, Seijiro Murayama, Andrea Neumann, Ignaz Schick, Taku Sugimoto, Michael Thieke, Taku Unami, Sabine Vogel, Christopher Williams, atp. Nejde o to, jejich projev napodobovat, ale vzít si příklad z jejich přístupu k hudbě, z intenzity jejich hledání!

Náplní předmětu není žádný z konvenčních stylů (improvizace historická, tematická, jazzová atd.), nýbrž improvizace „volná", non-idiomatická. Nejde zde o nějaké „osvojování dovedností", ale o hledání vlastní hudby a schopnost zvukové komunikace.

Studenti jsou nuceni přehodnocovat svůj vztah k hudbě, ke svému nástroji i k ostatním spoluhráčům - reagovat na ně a učit se kolektivnímu rozhodování, přijímat zodpovědnost za svůj projev, sestupovat ke kořenům hudebnosti. Zároveň se učí obecnému pojetí hudebního materiálu, jeho rozvíjení a tvarování. Musí sami vytvářet a s ostatními nastudovávat vlastní cvičení, samostatně modifikovat zadaná, prozkoumávat možnosti svého nástroje i utváření hudebního projevu. V tzv. "sharingu" se učí vyjadřovat a sdílet svoje pocity ze hry, formulovat vlastní hudební koncepty. V diskusích si tříbí názory na estetiku a etiku hudebního projevu.

Pro absolvování kurzu je nezbytné projít určitým procesem, k němuž je nutno přistupovat s největší vážností. Samozřejmě mohou nastat nepředvídatelné situace, ale každá absence tento proces narušuje, ve větší míře pak úplně hatí.

Akce dokumentů