Předměty týkající se SH dostupné na HAMU v LS 2016/17

pro usnadnění přístupu k popisům předmětů je zde připraven seznam těch, které jsou zaměřeny na interpretaci, analýzu a historický a filozofický kontext soudobých skladeb

Speciálizovaný seminář soudobé hudby

blokově - aktuální kurzy, workshopy a přednášky hostů viz samostatná položka v menu vlevo (Specializované semináře OSH)  a události na Facebookové stránce OSH

Dějiny hudby po roce 1950

pedagogové: J. Havlík, M. Haase

Interpretace soudobé hudby - praxe

pedagogové: H. Bartoň, S. Hořínka, M. Kopelent, M. Rataj, J.Trojan

Interpretace soudobé hudby 2

pedagogové: S. Hořínka, L. Mrkvička, M. Rataj, H. Bartoň, M. Kopelent

Improvizace a performance

pedagog: Hanuš Bartoň

Kompoziční techniky 20. století 2

pedagog: Luboš Mrkvička

Česká hudba 1918-1989 2

pedagog: Jaromír Havlík

Studio N

poslech celých skladeb s partiturami (prof. Loudová, Miloš Haase)

zváni domácí í zahraniční hosté - skladatelé k prezentaci své tvorby

poslechový seminář s 20letou tradicí nově jako volitelný předmět

(středy od 17.00 na Katedře skladby, 60% účast - 1 kredit)

Studium skladeb 4

pedagog: Iva Oplištilová

Studium skladeb 8

pedagog: Iva Oplištilová

Teorie skladby 4

pedagog: Iva Oplištilová

Teorie skladby 6

pedagog: Iva Oplištilová

Elektroakustická a multimediální hudba II. 2

pedagog: Michal Rataj¨

Dějiny a analýza novodobých akustických umění 2

pedagog: Miro Tóth

Pokročilé metody hudebního programování, syntézy a live electronics 2

pedagog: Michal Rataj

Kompoziční praxe EA a multimediální hudby 2

pedagog: Jan Trojan

Úvod do hudební kompozice 2

pedagog: Zbyněk Matějů

 

Doporučené předměty z ostatních fakult:

Imaginární světy 2

pedagog: Miroslav Petříček


Akce dokumentů