Předměty týkající se SH dostupné na HAMU v ZS 2017/18

pro usnadnění přístupu k popisům předmětů je zde připraven seznam těch, které jsou zaměřeny na interpretaci, analýzu a historický a filozofický kontext soudobých skladeb

Specializované kurzy Oddělení soudobé hudby

blokově, kreditované

aktuální kurzy, workshopy a přednášky hostů viz AKTUALITY v menu vlevo a události na Facebookové stránce Oddělení soudobé hudby HAMU

v minulém akad. roce bylo možno získat celkem 7 kreditů

 

Pravidelně vyučované předměty

Dějiny hudby po roce 1950

pedagogové: J. Havlík, M. Haase

Interpretace soudobé hudby - praxe

pracovní rozpis ke stažení zde

pedagogové: H. Bartoň, S. Hořínka, M. Haase

spolupráce s doktorandy: V. Kestřánková, K. Fialová, J. Jarkovská

Specializovaný seminář

pedagog: Iva Oplištilová

Improvizace a performance

pedagog: Hanuš Bartoň

Kompoziční techniky 20. století 1

pedagog: Luboš Mrkvička

Česká hudba 1918-1989 1

pedagog: Jaromír Havlík

Studio N

Studio N - program ZS 2017/18

poslech celých skladeb s partiturami (prof. Loudová, Miloš Haase)

zváni domácí í zahraniční hosté - skladatelé k prezentaci své tvorby

poslechový seminář s 20letou tradicí nově jako volitelný předmět

(středy od 17.00 na Katedře skladby, 60% účast - 1 kredit)

Studium skladeb 3

pedagog: Iva Oplištilová

Studium skladeb 7

pedagog: Iva Oplištilová

Teorie skladby 3

pedagog: Iva Oplištilová

Teorie skladby 5

pedagog: Iva Oplištilová

Elektroakustická a multimediální hudba II. 1

pedagog: Michal Rataj¨

Dějiny a analýza novodobých akustických umění 1

pedagog: Miro Tóth

Pokročilé metody hudebního programování, syntézy a live electronics 1

pedagog: Michal Rataj

Kompoziční praxe EA a multimediální hudby 1

pedagog: Jan Trojan

Úvod do hudební kompozice 1

pedagog: Zbyněk Matějů

 

Doporučené předměty z ostatních fakult:

Imaginární světy 1

pedagog: Miroslav Petříček


Akce dokumentů