Specializované semináře OSH v LS 2017

KURZ IMPROVIZACE PRO INSTRUMENTALISTY začíná 9.3., vede doc. MgA. Jaroslav Šťastný, Ph.D. z JAMU

neidiomatická improvizace v rámci kreditovaných Specializovaných seminářů Oddělení soudobé hudby

Více...

ÚVOD DO MIKROTONALITY - Ing. Milan Guštar, Ph.D. - 18. a 25. dubna 12.00-13.30

v rámci kreditovaných Specializovaných seminářů Oddělení soudobé hudby

Více...

Akce dokumentů