ÚVOD DO MIKROTONALITY - Ing. Milan Guštar, Ph.D. - 18. a 25. dubna 12.00-13.30

v rámci kreditovaných Specializovaných seminářů Oddělení soudobé hudby v učebně 2057, Lichtenštejnský palác HAMU

18. 4. Přednáška (just intonation i pravidelné dělení oktávy) - základy teorie, historické souvislosti, praktické ukázky.

Zadání práce na návazný seminář podle specializací jednotlivých studentů (interpretace, hudební teorie, skladba, operní nebo hudební režie, zvuková tvorba), např. analýza vlastností zvoleného ladění, jeho melodický a harmonický potenciál, demonstrace na fragmentu kompozice, elektronická či akustická realizace, možnosti mikrotonální hry na vybraný hudební nástroj.

25. 4. Seminář nad pracemi účastníků, diskuse, hudební ukázky.

studenti se nepřihlašují přes KOS - kredity jsou uděleny na základě splněných požadavků lektora a podpisu na prezenční listině

Akce dokumentů