Fondy knihovny HAMU

Hudebniny

 

Fond hudebnin se skládá z více než 75 000 tištěných hudebnin pro jednotlivá hudební obsazení např. z období romantismu, klasicizmu, soudobé hudby.

Najdete zde operní klavírní výtahy, partitury, komorní díla českých a zahraničních skladatelů, urtextová vydání klíčových děl světového repertoáru apod.

Knihy

Fond knih obsahuje více než 17 900 českých a zahraničních titulů věnujících se problematice:

 • světové dějiny umění a dějiny českého umění
 • publikace a přehledy o jednotlivých uměleckých oborech
 • odborná hudební literatura (hudební věda, estetika umění a hudební estetika, sémiotika, etnomuzikologie, hudební psychologie a sociologie, hudební management a další)
 • odborné publikace o hudebních nástrojích
 • publikace o divadelním a filmovém umění a jejich dějinách
 • encyklopedie opery, populární hudby a jazzu
 • dějiny hudby
 • průvodce po hudebních žánrech, průvodce k jednotlivým skladbám
 • biografie skladatelů a interpretů (pěvců, dirigentů)
 • tématické katalogy skladeb
 • profilové publikace o orchestrech a divadlech
 • libreta oper
 • všeobecné a hudební encyklopedie (MGG, The New Grove Dictionary, The Garland Encyclopedia of World Music aj.)

Vysokoškolské kvalifikační práce

Ve fondu knihovny se nachází více než 3 957 vysokoškolských prací obhájených na HAMU - bakalářské, diplomové a dizertační práce. Do fondu je zařazeno také několik prací obhájených na JAMU.

Časopisy

V současné době knihovna odebírá tyto české a zahraniční časopisy (aktuální stav k říjnu 2016):

 

České


 • Czech Music Quarterly
 • HIS voice
 • Harmonie
 • Hudební rozhledy
 • Hudební věda
 • Martinů Revue
 • Národní divadlo
 • Opus Musicum
 • Přehled kulturních pořadů
 • Taneční zóna
 • Týdeník Rozhlas
 • Varhaník

 

 

Zahraniční


 • Gramophone
 • Diapason
 • Early Music
 • Hudobný život
 • Keyboard
 • Neue Zeitschrift für Musik
 • Opera
 • Opernwelt
 • Organ : Journal für die Orgel
 • Das Orchester
 • Perspectives on New Music

 

Audiofond

 

Uživatelé mají k dispozici 19 154 LP desek a 5 404 CD. Audiofond se snaží korespondovat s fondem tištěných hudebnin.

Videofond

Více než 830 DVD se záznamy oper, koncertů, práce dirigentů apod.

Akce dokumentů