Služby Knihovny HAMU

Služby knihovny jsou poskytovány bezplatně.

V určitých případech knihovna může vyžadovat složení kauce (např. pokud osoba není uživatelem knihovny).

Výpůjční služby

  • absenční výpůjčky dokumentů
  • prezenční výpůjčky dokumentů

 

Výpůjční lhůty:

  • knihy a hudebniny - 30 dní (v některých případech 7, 14 dní)
  • CD - 14 dní (bez možnosti prodloužení)
  • LP - 14 dní (bez možnosti prodloužení)
  • DVD - 7 dní (bez možnosti prodloužení)
  • časopisy, noviny - pouze prezenčně
  • VŠKP - pouze prezenčně
  • vzácné a drahé dokumenty - pouze prezenčně

Půjčování dokumentů mimo knihovnu lze uskutečnit poze po předložení platného průkazu AMU (ISIC, ITIC).

Všechny dokumenty je možné studovat prezenčně ve studovnách knihovny.

Přístup do interních/externích databází

Licencované elektronické zdroje jsou zpřístupňovány v prostorách AMU a prostřednictvím vzdáleného přístupu.

Referenční služby

Poskytování informací o fondech knihovny, Kyliánova tanečního centra a knihovny, dostupných studijních informačních pramenech k vybraným tematickým okruhům.

Specializované služby

Konzultace k příslušnému oboru, oborové informace, pomoc při vyhledávání informací v elektronických katalozích a databázích, vypracování rešerší, pomoc při vytváření bibliografií případně anotací apod.

Přístup k internetu

V prostorách knihovny HAMU jsou k dispozici počítače s připojením k internetu. Uživatelé mají možnost přinést si vlastní notebook a připojit se k bezdrátové síti.

Studenti AMU se mohou přihlásit přes svá přístupová hesla do PC sítě AMU. Pro veřejnost jsou vyčleněny tři počítače bez nutnosti přihlášení.

Akce dokumentů