Asociace evropských konzervatoří a vysokých hudebních škol

 

HAMU je členem Asociace evropských konzervatoří a vysokých hudebních škol (The Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen  – AEC).

Na webu asociace naleznete praktické informace týkající se jednotlivých hudebních škol - členů asociace, zároveň také nabídku pracovních příležitosti a informace o mezinárodních hudebních projektech a možnostech zapojení se do nich.

Proděkanka HAMU PhDr. Ingeborg Radok Žádná je členkou výkonného výboru AEC.

Informace na: www.aec-music.eu

Akce dokumentů