Nadace Hudební a taneční fakulty AMU

Složení správní rady Nadace HAMU ve funkčním období od 19. 3. 2017 do 19. 3. 2022.

Předseda: Václav BERNÁŠEK
Místopředseda: Slavomír HOŘÍNKA

Ostatní členové správní rady:

František MALÝ
Štěpán  KOUTNÍK
Natalija MELNIK
Tomáš KOUTNÍK

 

Výkonný manažer nadace: Ingeborg Radok Žádná

Revizor: Miroslav Brabec

Tajemník: Anna Poppová


Kontaktní adresa: Nadace HAMU,  Malostranské nám. 13, 118 01 Praha 1, email: anna.poppova@hamu.cz


 

Partner Hudební a taneční fakulty AMU
Commerzbank logo

Akce dokumentů