Aktuality

 

Chystané akce:

Karel Janeček a hudební teorie.

V letošním roce si připomeneme kulatá výročí vzniku dvou významných spisů Karla Janečka,  60 let od vydání Hudebních forem a 50 let od vydání Základů moderní harmonie. Tyto a další Janečkovy publikace položily základy české moderní hudební teorie a patří stále k „živým“ a inspirativním spisům. Tématem a smyslem konference však není jen osobnost Karla Janečka a analýzy jeho teoretických děl. Rádi bychom přivítali i další a případně širší úvahy, konfrontující Janečkovo dílo s jinými spisy a koncepcemi, pojednávající  o vývoji a perspektivách hudební teorie po Janečkovi směrem k hudebním jevům a stylům, které on ve svém díle již nereflektoval atp.

Konference se bude konat ve středu  25.listopadu 2015 od 9°° hod. v budově Hudební fakulty  AMU,  Praha 1, Malostranské nám. 13, v místnosti č. 2017, 2. poschodí.

Rozhodnete-li se konference zúčastnit, vyplňte laskavě níže připojený formulář přihlášky a pošlete nám jej spolu se stručným abstraktem referátu nejpozději do konce října 2015 na  adresu:  hons @hamu.cz. Maximální délka referátu 15 minut.

Formulář přihlášky (docx)

Akce dokumentů