Doktorské studium

Úspěšně dokončená studia a témata disertačních prací:

1999 - Miloš Hons (Česká sborová tvorba 20. století)

2001 - Dalibor Demel (Systematika televizní vizualizace hudby - vizualizace jako svébytný typ interpretace)

2001 - Vlastislav Matoušek (Kinetická složka v etnické hudbě - k systematickému a analytickému aspektu problematiky)

2001 - Tomáš Kuhn (Hudba jazzové oblasti z pohledu hudební kinetiky)

2002 - Jiří Holubec (Významné příspěvky k novodobému českému hudebně teoretickému myšlení v rámci vybraných disciplín oboru)

2006 - Andrea Vlachová (Interpretace cembalové tvorby J.S.Bacha na klavír)

2006 - Karel Dohnal (Nové možnosti klarinetu)

2006 - Goran Načevski (Symfonická tvorba Witolda Lutoslawského)

2007 - David Bidlo - (Shakuhaschi koten honkyoku - Význam témbru pro hudební strukturu)

2008 - Sylvia Georgieva (Barokní afektová teorie)

2008 - Libuše Tichá (Práce na rozvoji talentu interpreta klavíristy)

2010 - Lukáš Vendl ( Problematika interpretace barokní hudby pro klávesové nástroje)

2010 – Zora Ponicová (Alžbětinská virginalová hudba se zaměřením na variace na lidové písně)

Akce dokumentů