Konference

Konference

Významnou aktivitou celonárodního charakteru je pravidelné pořádání odborných konferencí.

1992 - K problematice základní hudební nauky 
1994 - K problematice výuky harmonie 
1996 - K problematice výuky hudebních forem 
1996 - Helfertova Česká moderní hudba 
1998 - Tonalita a modalita 
1998 - K problematice výuky kontrapunktu 
1999 - Krize a rozpad klasicko romantické harmonie

2000 - K aktuálním otázkám hudebně teoretické systematiky 
2000 - Hudební teorie na prahu nového milénia 
2001 - Prostor a čas v hudbě

2002 - Barva - témbr v hudbě a instrumentace 
2003 - Konference k 100. výročí narození Karla Janečka 
2004 - Konference o skladatelském a hudebně teoretickém díle Jana Rychlíka 
2004 - K problematice výuky dějin hudby 
2005 - Ladění v hudební teorii a praxi

2006 - Co se smí a nesmí v hudbě 20. a 21.století

2007 – Doktorské studium hudebních oborů na uměleckých vysokých školách

2008 – Čas a hudba

2008 – M.Kabeláč a E.Suchoň

2009 – Racionální postupy v kompoziční práci a jejich hudebněteoretická reflexe

2010 – Hudební teorie dnes a zítra (k jubileu prof. K.Risingera)

Akce dokumentů