Publikace

Monografie:

Tichý, Vladimír: Úvod do studia hudební kinetiky. Praha: AMU + H&H, 1994.

Smolka, Jaroslav: Karel Janeček, český skladatel a hudební teoretik. Praha: AMU, 1995. 

Tichý, Vladimír: Harmonicky myslet a slyšet. Praha: HAMU, 1996.

Vičar, Jan – Dykast, Roman: Hudební estetika. Praha: AMU, 1998, 2. vyd. 2002.

Smolka, Jaroslav: Hudba v první Československé republice. Praha: AMU, 1999.

Hons, Miloš: Česká sborová tvorba 20.století. Ústí nad Labem: UJEP, 2000.

Smolka, Jaroslav a kol.: Dějiny hudby. Brno: Togga, 2001.

Havlík, Jaromír: Jaroslav Doubrava. Skladatel v sevření dvou totalit. Praha: AMU, 2004.

Matoušek, Vlastislav: Rytmus a čas v etnické hudbě. Praha: Togga, 2004, + 2 CD.

Smolka, Jaroslav: Hudba českého baroka. 3. roz. vyd., Praha: AMU, 2005.

Dykast, Roman: Hudba věku melancholie. Praha: TOGGA, 2005, + 1 CD.

Hons, Miloš: Hudba zvaná symfonie. Praha: TOGGA, 2005, + 1 CD.

Vičar, Jan: Imprints. Essays on Czech Music and Aesthetics. Praha: TOGGA, 2005, + 1 CD.

Dykast, Roman (ed.): Antonín Rejcha – Hudba jako ryze citové umění. Praha: Togga, 2009.

Hons, Miloš: Hudební analýza. Praha: Togga, 2010.

kol. Hudební teorie dnes a zítra. Ed. Miloš Hons, Praha, AMU, 2010.

 

Sborníky:

Helfertova Česká moderní hudba. Praha: AMU, 1996.

K aktuálním problémům hudební teorie. Praha: AMU, 2000.

Živá hudba 2002. Praha: Togga, 2003.

Živá hudba 2003. Praha: Togga, 2004.

Živá hudba 2004. Praha: Togga, 2005.

Živá hudba 2008. Praha: AMU, 2008.

Akce dokumentů