Vědecká rada

Interní členové:

prof. PaedDr.. Miloš Hons, Ph.D.,

prof. PhDr. Jaromír Havlík, CSc, 
prof. Mg.A Vladimír Tichý, CSc 
prof. PhDr. Jan Vičar, CSc, 
doc. PhDr. Roman Dykast, CSc. 
doc. Vlastislav Matoušek, Ph.D.,

 

Externí členové:

prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D.  
(Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem) 
prof. PhDr. Zuzana Martináková, Ph.D.,  
(Akademie umení v Banské Bystrici, Slovenská republika)

Akce dokumentů