Z historie

Ústav teorie hudby (ÚTH) je vědeckovýzkumným pracovištěm Hudební a taneční fakulty AMU. Byl založen 30. 11. 1990 rozhodnutím děkana HAMU. Dnes má za sebou dvacet let existence a je v podstatě jediným hudebně teoretickým pracovištěm v kategorii hudebních vědeckých ústavů. Ústav v současné době tvoří sedm pedagogů katedry teorie a dějin hudby (Roman Dykast, Jaromír Havlík, Miloš Hons, Vlastislav Matoušek, Jaroslav Smolka, Vladimír Tichý, Jan Vičar).

Členové ÚTH svým odborným zaměřením pokrývají rozsáhlou oblast hudebního výzkumu (hudební teorie, hudební estetika, etnomuzikologie, hudební historie), kterou jiná vysokoškolská pracoviště sledují pouze okrajově nebo se jimi vůbec nezabývají. Tematicky Ústav teorie hudby po dvaceti letech existence profilují vydané monografie členů ÚTH.

Významnou aktivitou celonárodního charakteru je pravidelné pořádání odborných konferencí. (konference s teoreticko-pedagogickým zaměřením a konference zaměřené na speciální téma či na některou významnou osobnost české hudební teorie.)

Společnou publikační platformou Ústavu teorie hudby je sborník Živá hudba, na jehož mnohaletou tradici navázala poslední čísla (2002, 2003, 2004, 2008).

Ústav teorie hudby nebyl a není financován z prostředků Akademie múzických umění. Veškerá výzkumná činnost a publikační výzkumy členů ÚTH jsou financovány pouze ze získaných grantů a v současné době se z hlediska nastupující změny financování vysokých škol naopak bodové ohodnocení bohaté publikační činnosti začíná pozitivně projevovat jako důležitý koeficient při přidělování finančních prostředků pro základní pedagogickou činnost školy.

Miloš Hons, ředitel ÚTH

Akce dokumentů