PRO UCHAZEČE

HAMU nezajišťuje klavírní doprovod. Výsledky talentových zkoušek naleznete v aktualitách.

PageZákladní informace o studiu na HAMU
 
PageKONTAKT
 
PageAkreditované studijní programy a obory
 
FolderVyhlášení přijímacích zkoušek v r. 2017
Povinné informace k přijímacím zkouškám do bakalářského a navazujícího magisterského studia: Uzávěrka přihlášek, termíny zkoušek, požadované přílohy, kvóty pro přijetí, výše správního poplatku, číslo účtu HAMU atd.
PagePřihláška ke studiu
do všech studijních programů
PagePovinné přílohy k přihlášce
do všech studijních programů
PageSprávní poplatek, bankovní spojení, doručovací adresa
do všech studijních programů
PageUzávěrka přihlášek
do všech studijních programů
PageTermíny přijímacích zkoušek
do všech studijních programů
FolderPožadavky k talentovým praktickým zkouškám
 
FolderBakalářské přijímačky - požadavky k teoretické zkoušce
 
PageInfo o ubytování
 
PageInfo pro cizince - studium v českém jazyce (netýká se občanů Slovenska)
 
PageDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 
FolderDoktorské studium a požadavky k přijímacím zkouškám
O přijetí ke studiu rozhodne kolegium děkana 26. 6. 2017.
FileSTATISTIKA přijímacího řízení
 
Akce dokumentů