Hudební produkce

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Studuje se na Hudební a taneční fakultě AMU s tím, že předměty ekonomické a právnické povahy navštěvuje posluchač společně se studenty oboru filmové nebo divadelní produkce. Tyto předměty zajišťuje FAMU, resp. DAMU.

Předpoklady přijetí:

1)  úspěšně vykonaná zkouška ze všeobecných znalostí dějin a teo­rie hudby a umění  (informovanost o stavu hudby, umění a kultury v českých zemích), základních ekonomických pojmů, dvou cizích jazyků (uchazeč uvede v přihlášce, z jakého druhého světového jazyka na středoškolské úrovni zkoušku vykoná, přičemž angličtina na úrovni B1 je povinná), zkouška, ověřující intelektuální a psychologické předpoklady pro studium a úspěšné působení v oboru,

2)  základní orientace v dějinách hudby, v elementární hudební teorii a v současné české a světové hudební kultuře,

3)  celková hudebnost, znalost základního hudebního repertoáru

4)  předpoklady pro zvládnutí praktického úkolu v oblasti hudebního managementu.

Talentová zkouška se skládá:

1)  z písemné zkoušky, prověřující praktické znalosti a všeobecný kulturní rozhled a praktickou znalost klasického hudebního repertoáru na základě poslechu vybraných hudebních ukázek

2)  z písemné zkoušky z angličtiny na úrovni B1,  dalšího světového jazyka (A1 – 2)

3)  z ústních zkoušek a pohovorů, prověřujících jak teoretické, tak i praktické znalosti, schopnosti a předpoklady ke studiu.

 

MAGISTERSKÉ STUDIUM

V rámci přijímací zkoušky budou prověřeny psychologické a další předpoklady k řídící a manažerské práci. Bude prověřena dobrá znalost současného českého i světového hudebního života, osobností, institucí a nezbytná vazba na znalosti repertoáru, dějin hudby, hudební teorie a hudební estetiky. V případě uchazečů z jiných vysokých škol *) budou v rámci přijímací zkoušky prověřeny všechny znalosti, schopnosti a předpoklady, nutné k zajištění odborné úrovně, srovnatelné s úrovní absolventa bakalářského studia hudebního managementu na HAMU.

Zkouška obsahuje:

1)  písemnou prověrku na základě ukázek české a světové hudební literatury

2)  zkoušku ze základních pojmů obecného, uměleckého a hudebního managementu a prezentace vlastního projektu z oblasti z hudebního managementu v rozsahu 2 – 3 stran textu

3) ústní prověrku základních reálií českého a světového hudebního života a zkoušku ze znalostí českých a světových hudebních dějin období baroka, klasicismu, romantismu až do současnosti

4) Zkouška z anglického jazyka na úrovni B1

*) Do navazujícího magisterského studia oboru Hudební produkce se mohou hlásit i absolventi příbuzných oborů, např. z VŠE - obor Arts manager, z FF UK - obor Hudební věda apod.

 

Akce dokumentů