Bakalářské přijímačky - informace k teoretické zkoušce

kdo musí absolvovat, jaké musí splnit podmínky a do kdy

Podmínky

Přijímací zkoušky z hudebně-teoretických předmětů (jen bakalářské studium)

POZOR -  od 2017  J I N A K !

Studijní program Hudební umění

Uchazeči, kteří uspěli u talentové zkoušky a byli zkušební komisí navrženi na přijetí, vykonají nejpozději do dvou následujících dnů v Počítačovém centru AMU zkoušku z dějin hudby a z harmonie formou on-line testu (netýká se uchazečů o studium oborů Hudební teorie a Hudební produkce).

PC AMU bude v týdnu přijímacích zkoušek zpřístupněno pro tyto účely po celý den.

Uchazeči, KTEŘÍ NEABSOLVOVALI některou z konzervatoří nebo Gymnázium a Hudební školu hl. m. Prahy, se navíc podrobí ústní zkoušce z těchto předmětů:

Hudební formy, Nauka o kontrapunktu, Nauka o hudebních nástrojích, Intonace (netýká se uchazečů o studium oborů Hudební teorie a Hudební produkce)

OPRAVA celého on-line testu, příp. některých částí ústní zkoušky bude možná do 14 dnů. Termín opravné zkoušky vyhlásí studijní proděkan.
PRO ON-LINE TEST SI PŘIPRAVTE ČÍSLO PŘÍHLÁŠKY A VAŠE HESLO!

Uchazeči, kteří vystudovali hudební vědu nebo hudební výchovu na některé z filozofických, resp. pedagogických fakult a toto doloží u přijímacích zkoušek, jsou od teoretické zkoušky zcela osvobozeni.

Studijní program Taneční umění

Uchazeči se podrobují pouze zjišťovací zkoušce dějin hudby a hudební teorie formou písemného testu. Ti, kteří neuspějí, vykonají tuto zkoušku do konce prvního semestru, jinak jim bude studium ukončeno pro nesplnění studijních povinností.


Akce dokumentů