Telefonní kontakty HAMU

Přístup z vnější sítě: 234 244 xxx (kde xxx je číslo linky)

Český manuál k telefonním přístrojům CISCO 7911, kterými byla vybavena drtivá většina uživatelů, je k nahlédnutí ZDE (pdf)

Pokud nenajdete hledanou osobu zde, použijte prosím podrobný seznam zaměstnanců AMU.

Pro tisk telefonního seznamu použijte verzi v pdf.

 

důležité telefonní stanice HAMU
linka č. dveří
sekretariát děkana 101, 125
1030
vrátnice Lichtenštejnský palác
111
vrátnice Hartigovský palác 511
údržba 115
0123
údržba elektro 116
0123
počítačové centrum
108
1021
knihovna 113, 114
0017, 0018
správa budov
107
1021
pokladna 119 1018
studijní oddělení 110, 129 1005, 1006
cafe HAMU 174
divadlo Inspirace 137
kustodi Sál Martinů 118 1085
studenti produkce 183 1046
Ústav taneční vědy 140 0012
Ústav teorie hudby 143 1057
úklid 222 968 968
605 760 816
773 466 738

 

 

sekretariáty kateder
linka sekretářka č. dveří
katedra skladby
141
Plochová Eva
2021
oddělení komorní hry
139
Fialová Martina
2039
katedra bicích nástrojů
141 Plochová Eva 2021
katedra dechových nástrojů
141
Plochová Eva 2021
katedra dirigování
139
Fialová Martina 2039
katedra zvukové tvorby HAMU 168
Ognjenovičová Zuzana
2060
katedra klávesových nástrojů
143
Adamcová Veronika
1057
katedra hudební produkce 143 Adamcová Veronika 1057
katedra hudební teorie 143 Adamcová Veronika 1057
katedra nonverbálního divadla 140 Smutný Marián 0012
katedra strunných nástrojů 139 Fialová Martina 2039
katedra tance
140
Smutný Marián
0012
katedra zpěvu a operní režie

139

Fialová Martina 2039
katedra jazzové hudby
141 Plochová Eva 2021
oddělení klavírní spolupráce 139 Fialová Martina 2039
oddělení hudebně-teoretických disciplín 143 Adamcová Veronika 1057
oddělení poučené interpretace 143 Adamcová Veronika 1057
oddělení soudobé hudby 143 Adamcová Veronika 1057
ústav tanečních věd 140 Smutný Marián 1057

 

 

příjmení jméno funkce
linka mobil č. dveří
Mareš
Vlastimil
děkan
102
1031
Venyš Irvin proděkan 133 1027
Klánský Ivan proděkan 104 1005
Janeček Václav proděkan 106 1027
Halenka Dagmar
tajemnice HAMU
103
1029

 


Telefonní seznam nepedagogických pracovníků HAMU

Tel. kontakty na pedagogické pracovníky HAMU naleznete ZDE, nebo na stránkách příslušné katedry.


seznam linek v následující tabulce lze třídit kliknutím na příslušný sloupec záhlaví

Příjmení Jméno Organizační část Linka Mobil Č. dveří
Adamcová Veronika sekretariát katedry 143 1057
Bitala Martin divadlo Inspirace 137
Čechová Petra knihovna 191 0017
Dlask Pavel VCHA 166 1066
Fialová Martina sekretariát katedry 139 2039
Frič Marek VCHA 164 1063
Guštar Milan VCHA 162 1062
Honcová Alena studio TON 127 0046
Horká Jana knihovna 192 0018
Hrdina Julius údržba elektro 116 777 453 554 0123
Hruška Viktor VCHA 162 1062
Jakeš Vladimír Zvukové studio 165 2061
Janeček Václav proděkan 135
Kavanová Daniela sekretariát děkana 125 1030
Krajíček Zdeněk IT HAMU 108 732 226 826 1021
Kroupová Marie umělecký provoz 132 1024
Lang Václav údržba 115 777 453 556 0123
Mikešová Kamila sekretariát děkana 130 1030
Millarová Radmila studijní oddělení 110 1006


VCHA 166 1066
Motlová Lea studijní oddělení 129 1005
Němečková Elvíra knihovna 193 0017
Nenička Rostislav údržba elektro 116 777 453 552 0123
Ognjenovičová Zuzana sekretariát katedry,
Zvukové studio, VCHA
168 1060
Otčenášek Zdeněk VCHA 163 1063
Pekárková Blanka věda a výzkum 117 1024
Pěkná Věra knihovna 113 0017
Peršl Martin vedoucí tech. správy
107 777 453 555 1021
Petráková Eva hospodářské oddělení 124 1018
Plochová Eva sekretariát katedry 141 2021
Pokora Miloš knihovna 191 0017
Poppová Anna mezinárodní oddělení 105/136 1026
Pospíšil Antonín divadlo Inspirace 137
Smutný Marián katedra tance 140 0012
Stohr Radomír dílna elektro 180
Stránská Ludmila Studio TON 126 0046
Šlapalová Michaela referentka 144 1026
Tomaidesová Eliška hospodářka
119 1018
Urban Ondřej Zvukové studio 170 2061
Vlček Jiří umělecký provoz 134 1025
Zamouřilová Eva sekretariát děkana 101 1030
Zárubová-Pfeffermannová Noemi prorektorka, KTDH 171 2087
Zíková Andrea studijní oddělení 122 1006
Akce dokumentů