Telefonní kontakty HAMU

Přístup z vnější sítě: 234 244 xxx (kde xxx je číslo linky)

Český manuál k telefonním přístrojům CISCO 7911, kterými byla vybavena drtivá většina uživatelů, je k nahlédnutí ZDE (pdf)

Pokud nenajdete hledanou osobu zde, použijte prosím podrobný seznam zaměstnanců AMU.

Pro tisk telefonního seznamu použijte verzi v pdf.

 

důležité telefonní stanice HAMU
linka č. dveří
sekretariát děkana 101, 125
1030
vrátnice Lichtenštejnský palác
111
vrátnice Hartigovský palác 511
údržba 115
0123
údržba elektro 116
0123
počítačové centrum
108
1021
knihovna 113, 114
0017, 0018
správa budov
107
1021
pokladna 119 1018
studijní oddělení 110, 122, 129 1005, 1006
cafe HAMU 174
divadlo Inspirace 137
kustodi Sál Martinů 118 1085
studenti produkce 183 1046
Ústav taneční vědy 140 0012
Ústav teorie hudby 143 1057
úklid 603 287 907
777 235 139

 

 

sekretariáty kateder
linka sekretářka č. dveří
katedra skladby
139
Komrsová Jitka 1057
oddělení komorní hry
143
Adamcová Stanislava 1057
katedra bicích nástrojů
139 Komrsová Jitka 1057
katedra dechových nástrojů
139
Komrsová Jitka 1057
katedra dirigování
139
Komrsová Jitka 1057
katedra zvukové tvorby HAMU 168
Šlapalová Michaela
2060
katedra klávesových nástrojů
143
Adamcová Stanislava 1057
katedra hudební produkce 143 Adamcová Stanislava 1057
katedra hudební teorie 143 Adamcová Stanislava 1057
katedra nonverbálního divadla 140 Smutný Marián H0012
katedra strunných nástrojů 139 Komrsová Jitka 1057
katedra tance
140
Smutný Marián
H0012
katedra zpěvu a operní režie 139 Komrsová Jitka 1057
katedra jazzové hudby
139 Komrsová Jitka 1057
oddělení klavírní spolupráce 143 Adamcová Stanislava 1057
oddělení hudebně-teoretických disciplín 143 Adamcová Stanislava 1057
oddělení poučené interpretace 143 Adamcová Stanislava 1057
oddělení soudobé hudby 143 Adamcová Stanislava 1057
ústav tanečních věd 140 Smutný Marián H0012

 

 

příjmení jméno funkce
linka mobil č. dveří
Mareš
Vlastimil
děkan
102
1031
Venyš Irvin proděkan 133 1027
Klánský Ivan proděkan 104 1005
Janeček Václav proděkan 106 1027
Halenka Dagmar
tajemnice HAMU
103
1029

 


Telefonní seznam nepedagogických pracovníků HAMU

Tel. kontakty na pedagogické pracovníky HAMU naleznete ZDE, nebo na stránkách příslušné katedry.


seznam linek v následující tabulce lze třídit kliknutím na příslušný sloupec záhlaví

Příjmení Jméno Organizační část Linka Mobil Č. dveří
Adamcová Stanislava sekretariát katedry 143 1057
Adamcová Veronika zahraniční oddělení
145 1057
Bitala Martin divadlo Inspirace 137
Čechová Petra knihovna 113 0017
Čepická Kateřina studijní 129 1005
Čižmáriková Monika sekretariát kat. tance 188 H0012
Dlask Pavel VCHA 166 1066
Dvořák Aleš Zvukové studio 170 2061
Fialová Martina studijní oddělení
122 1006
Frič Marek VCHA 164 1063
Guštar Milan VCHA 162 1062
Havlíčková Blanka umělecký provoz 126 1025
Honcová Alena personální oddělení
127 0046
Horká Jana knihovna 192 0018
Hrdina Julius údržba elektro 116 777 453 554 0123
Hruška Viktor VCHA 162 1062
Jakeš Vladimír Zvukové studio 165 2061
Jakubcová Eva sekretariát katedry 139 1057
Kašparová Hana knihovna 191 0017
Kavanová Daniela sekretariát děkana 125 1030
Krajíček Zdeněk IT HAMU 108 732 226 826 1021
Kroupová Marie umělecký provoz 132 1024
Lang Václav údržba 115 777 453 556 0123
Markusová Jana knihovna 113 0017
Mikešová Kamila věda a výzkum-granty
130 1030
Millarová Radmila studijní oddělení 110 1006
Němečková Elvíra knihovna 193 0017
Nenička Rostislav údržba elektro 116 777 453 552 0123
Ognjenovičová Zuzana referentka UP
144 1025
Otčenášek Zdeněk VCHA 163 1063
Otčenášek Jan VCHA 163 1063
Pěkná Věra knihovna 113 0017
Peršl Martin vedoucí tech. správy
107 777 453 555 1021
Petráková Eva hospodářské oddělení 124 1018
Plochová Eva sekretariát děkana
101 2021
Pokora Miloš knihovna 191 0017
Poppová Anna zahraniční oddělení 136 1026
Pospíšil Antonín divadlo Inspirace 137
Slavický Martin Zvukové studio 165 2061
Smutný Marián katedra tance 140 0012
Šípková Milada právník 106 1027
Šlapalová Michaela sekretariát katedry,
Zvukové studio, VCHA
168 1060
Tomaidesová Eliška hospodářka
119 1018
Urban Ondřej Zvukové studio 170 2061
Vlček Jiří umělecký provoz 134 1025
Zamouřilová Eva personální oddělení
117 1024
Zíková Andrea věda a výzkum
105 1026
Akce dokumentů