Současné studentské projekty


TANEC

upravuje se
OPERA

WOLFGANG AMADEUS MOZART: LE NOZZE DI FIGARO – FIGAROVA SVATBA

v nastudování posluchačů Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze ve spolupráci s Komorní operou Praha a Divadlem Bez zábradlí

Komická opera o 4 dějstvích. Libreto Lorenza da Ponte.

PREMIÉRA: 9. dubna 2005 v 19.00 hodin (Divadlo Bez zábradlí, Praha)

V letech 2005-2008 provedeno v divadlech v Ústí nad Labem, Mostě, Jablonci nad Nisou, Mladé Boleslavi, Chrudimi, Pardubicích, Karlových Varech, Děčíně, Teplicích

Dirigent: Lukáš Vorlíček

Režie: Martin Otava

Výtvarník scény: Ján Zavarský

Kostýmy: Aleš Valášek

Hraje: orchestr Severočeského divadla opery a baletu Ústí nad Labem

Produkce: Studio TON HAMU

BOHUSLAV MARTINŮ: ŽENITBA / THE MARRIAGE

komická opera o dvou dějstvích

v nastudování posluchačů Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze a komorního orchestru BERG

 

PREMIÉRA: 24. 3. 2007 (divadlo DISK, Praha)

libreto podle V. V. Gogola

překlad: Eva Bezděková

 

dirigent: Vojtěch Jouza, Andrea Krausová

hudební nastudování: Lukáš Vasilek, Tomáš Brauner, Tomáš Víšek

režie: Gabriela Haukvicová

asistent režie: Milan Sečanský

scéna: Gabriela Kaclerová

kostýmy: Aleš Valášek

produkce: Studio TON HAMU

 

 

BOHUSLAV MARTINŮ: VESELOHRA NA MOSTĚ

opera o jednom dějství

libreto podle V. K. Klicpery

v nastudování posluchačů Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze

a komorního orchestru BERG

PREMIÉRA: 3. 3. 2008 (KD MLEJN, Praha)

 

dirigent: Marek Štilec, Vojtěch Jouza, Andrea Krausová 

hudební nastudování: Marek Štilec, Tomáš Židek, Tomáš Vorlíček, Vojtěch Jouza, Tomáš Víšek

režie: Dominik Beneš

asistent režie: Milan Sečanský

produkce: Studio TON HAMU

GAETANO DONIZETTI:

POPRASK V OPEŘE / VIVA LA MAMMA

OPERA BUFFA O DVOU DĚJSTVÍCH

libreto: Gaetano Donizetti

úprava: Martin Otava

představení vzniklo jako koprodukce Divadla F. X. Šaldy Liberec a Hudební fakulty AMU v Praze

PREMIÉRA: 30. 5. 2008, v obsazení HAMU 13. 6. 2008 (Šaldovo divadlo, Liberec)

dirigent: František Babický, Marek Štilec

režie: Martin Otava

scéna a kostýmy: Jana Zbořilová

sbormistr: Martin Veselý

pohybová spolupráce: Petra Březovská

as. režie: Jana ottová

hudební příprava: Olga Drybas, Tatiana Drybas, Elena Nagyová, Pavel Baxa, Vít Micka, Tomáš Víšek

G. F. Händel: Julius Caesar

nastudováno k Händelovskému roku – 250. výročí úmrtí skladatele ve spolupráci s Divadlem F. X. Šaldy v Liberci

PREMIÉRA: 12. 2. 2009 (Divadlo F. X. Šaldy, Liberec)

dirigent: Pavel Baxa, Tomáš Židek

režie: Martin Otava

pomocná režie: Dominik Beneš

scéna: Ján Zavarský

kostýmy: Dana Svobodová 

 NONVERBÁLNÍ DIVADLO

MOJE HLAVA

Autorské sólové představení Niny Hlavy, ve kterém představí všechny žánry vyučované na katedře pantomimy

MIMOSKOP

Etudové představení studentů všech ročníků katedry pantomimy

ROMAN

Představení 4. ročníku katedry pantomimy

KUFR

Představení 3. ročníku katedry pantomimy

DESET MALÝCH ČERNOUŠKŮ

Představení 4. ročníku katedry pantomimy

Akce dokumentů