Umělecký provoz HAMU

 

Odborní pracovníci:
Marie Kroupová
Jiří Vlček

Veškerou uměleckou činnost HAMU, ať už v prostorách fakulty nebo mimo ni, zajišťuje útvar Uměleckého provozu. Vznikl z původního koncertního oddělení, které odpovídalo svou velikostí rozsahu tehdejší činnosti HAMU. Přesídlením fakulty do prostoru Lichtenštejnského a Hartigovského paláce vyvstala i potřeba účelného využívání těchto prostor spolu s koordinací aktivit školy a značně vzrostl objem akcí mimoškolních pořadatelů (koncerty uměleckých spolků, agentur, jiných škol, hudební soutěže a konkursy, cvičení hostujících umělců a zkoušky těles, kursy, přednášky, semináře, konference, menší kongresy a symposia, výstavy hudebních nástrojů, hudebnin a hudebně dokumentačních materiálů, výstavy výtvarného umění, natáčení filmů, nahrávání profesionálních snímků gramofonových firem, televizní přenosy, koktejly, rauty a společenská setkání atd.). Při těchto jmenovaných akcích se vedle obou koncertních sálů (Sál Martinů, Galerie) využívá zejména Klub, Respirium a Orchestrální sál, v létě pak i venkovní prostory, Letní scéna a zahrada.

Těžištěm práce Uměleckého provozu HAMU v hudební oblasti je zajišťování koncertů. Vedle velkých symfonických večerů, které se konají v některém z adekvátních velkých pražských sálu, pořádá HAMU většinu koncertů ve svém objektu. Představuje na nich především nejlepší studenty a absolventy interpretačních oborů v sólových recitálech a večerech komorní hudby. Ti mají také možnost účastnit se konkursu o vystoupení na některém z orchestrálních koncertů, řízeném studenty dirigování. Na samostatných koncertech uvádí katedra skladby nejlepší díla svých posluchačů. Kromě této prvořadé péče o umělecký růst mladých talentů nabízí HAMU veřejnosti i několik koncertních cyklů pedagogů HAMU, mimořádných výměnných koncertů tuzemských a zahraničních partnerských škol a vystoupení zahraničních umělců hostujících na HAMU při příležitosti mistrovských kursů a interpretačních seminářů. Mimo koncertů se podílí Umělecký provoz na organizaci konkursů, zkoušek sólistů, ansámblů a orchestrů, koordinuje využívání prostor pro výukovou činnost (přehrávky, semináře, přímá výuka) i pro činnost kateder při pedagogickém hodnocení (přijímací, postupové zkoušky, semestrální kontroly ap.).

Při své činnosti, ať již pro HAMU či pro externí objednavatele, obstarává Umělecký provoz řadu služeb (ladění nástrojů, jejich stěhování, pořadatele, šatnu pro návštěvníky, kustoda pódia, prodej vstupenek, osvětlovače, úklid aj.), úzce spolupracuje se Zvukovým studiem při požadavcích na ozvučování prostorů a nahrávání. U akcí, které jsou spojeny s gastronomickými službami, koordinuje požadavky objednatelů s firmou, která je obstarává, a s možnostmi pronájmu prostorů HAMU.

Akce dokumentů