Habilitační řízení

Habilitační řízení

 

  1. Základní informace

   Habilitační řízení je upraveno Zákonem 111/1998 Sb., o vysokých školách a Výnosem rektora AMU č. 3/ 2015 o habilitačních řízeních a řízeních ke jmenování profesorem na Akademii múzických umění v Praze (AMU).

    

   2. Seznam požadovaných dokladů

    Při zahájení habilitačního řízení uchazeč předkládá:

    • návrh na zahájení habilitačního řízení adresovaný děkanovi fakulty s uvedením oboru
    • kopie diplomu o absolvování vysoké školy a dalších diplomů (např. Ph.D.)
    • strukturovaný životopis
    • přehled odborné, umělecké, publikační činnosti
    • přehled pedagogické činnosti, zejména vysokoškolské
    • přehled zahraničního studia nebo stáží
    Akce dokumentů