Návrhy na kandidáty na děkana HAMU pro funkční období 2018-2022

 

 

navržen

navrhovatel

scan nominačního lístku
prof. Ivan Klánský prof. Vlastimil Mareš pdf
Akce dokumentů