Výběrové řízení na pedagogické místo v oboru KLAVÍRNÍ SPOLUPRÁCE s datem nástupu 1. října 2017

Požadavky: ukončené vysokoškolské vzdělání a praxe v oboru klavír.

 

Přihlášky doplněné strukturovaným životopisem, přehledem dosavadní odborné a pedagogické činnosti a doklady o vzdělání zašlete nejpozději do 14. 8. 2017 na adresu Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze, děkanát, 118 00 Praha 1, Malostranské nám. 13.

Výběrové řízení bude zahrnovat:

Odborný pohovor o problematice komorní hry

Praktickou část zahrnující pedagogickou práci s modelem

Povinné skladby:

J. Stamitz: Koncert pro violu D dur op. 1 - 1. věta

J. Brahms: Sonáta f moll pro klavír a violu op. 120, č. 1 - 1. věta

Hru z listu

Model zajistí HAMU v Praze.

Platové zařazení podle vnitřního mzdového předpisu AMU.

Rozsah úvazku: 0,5.

Výběrové řízení proběhne v 1. polovině září 2017.

 

V Praze dne 14. července 2017

MgA. Irvin Venyš Ph.D.

proděkan HAMU

Akce dokumentů