Výběrové řízení na pedagogické místo v oboru OPERNÍ ZPĚV s datem nástupu 1. října 2017

Děkan Hudební a taneční fakulty AMU

vypisuje výběrové řízení

na pedagogické místo

v oboru

OPERNÍ ZPĚV

s datem nástupu 1. října 2017

 

Požadavky: odborné vzdělání v oboru zpěv, praxe v oboru doložená ukázkami nahrávek, sólová jevištní zkušenost, zahraniční angažmá, koncertní zkušenost, pedagogická praxe.
Přihlášky doplněné strukturovaným životopisem, doklady o vzdělání a přehledem odborné a pedagogické činnosti zašlete nejpozději do 14. 8. 2017 na adresu:

Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze, děkanát, 118 00 Praha 1, Malostranské nám. 13.

Výběrové řízení bude zahrnovat pěvecký výkon (2 písně a 2 operní nebo oratorní árie podle vlastního výběru), ukázku pedagogické práce s modelem a pohovor o odborných a pedagogických otázkách oboru.

Model zajistí HAMU v Praze.

Korepetitor vlastní, nebo zajistí HAMU, dle požadavků kandidáta.
Platové /mzdové/ zařazení dle vnitřního předpisu AMU.
Rozsah úvazku: 0,3

Výběrové řízení proběhne v 1. polovině září 2017.

 

V Praze dne 14. července 2017

MgA. Irvin Venyš, Ph.D.

proděkan HAMU

Akce dokumentů