Výběrové řízení na pedagogické místo v oboru ZVUKOVÁ TVORBA s datem nástupu 1. října 2017

Děkan Hudební a taneční fakulty AMU

vypisuje výběrové řízení

na pedagogické místo

v oboru

ZVUKOVÁ TVORBA

 

s datem nástupu 1. října 2017

 

Požadavky: vysokoškolské vzdělání v oboru Zvuková tvorba, nebo příbuzného humanitního směru a minimálně deset let praxe zvukové režie. Přihlášky doplněné strukturovaným životopisem, přehledem odborné, publikační a pedagogické činnosti a doklady o vzdělání zašlete nejpozději do 14. 8. 2017 na adresu Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze, děkanát, 118 00 Praha 1, Malostranské nám. 13.

 

Výběrové řízení bude zahrnovat odborný pohovor o problematice oboru a koncepci jeho výuky.

Platové zařazení podle vnitřního mzdového předpisu AMU.

Rozsah úvazku: 0,3

Výběrové řízení proběhne v 1. polovině září 2017.

 

V Praze dne 14. července 2017

MgA. Irvin Venyš, Ph.D.

proděkan HAMU

Akce dokumentů